2019-12-15 Vánoční turnaj Chomutov

2019 Vánoční turnaj Chomutov 01 – Skořepa v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 02 Sean – Jezdinský v modrém

2019 Vánoční turnaj Chomutov 03 – Zvěřina v modrém

2019 Vánoční turnaj Chomutov 04 – Ryba v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 05 – Skořepová v modrém

2019 Vánoční turnaj Chomutov 06 – Ryba v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 07 – Skořepa v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 08 – Sam Jezdinský v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 09 – Skořepa v modrém

2019 Vánoční turnaj Chomutov 10 – Šidlichovský v modrém

2019 Vánoční turnaj Chomutov 11 – Kuřík v modrém

2019 Vánoční turnaj Chomutov 12 – Skořepová v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 13 – Šidlichovský v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 14 – Sam Jezdinský v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 15 – Sean Jezdinský v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 16 – Skořepa v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov2019 Vánoční turnaj Chomutov 17 – Ryba v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 18 – Skořepová v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 19 – Sam Jezdinský v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 20 – Šidlichovský v červeném

2019 Vánoční turnaj Chomutov 21 – Sanejstr v modrém

2019 Vánoční turnaj Chomutov 22 – Zvěřina v červeném