2017-02-04 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – Nástup

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 1.utkání Šuchy v červeném

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 1.utkání Sama Jezdinského v červeném

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 2.utkání Sama Jezdinského v modrém

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 1.utkání Burdy v červeném

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 2.utkání Šuchy v modrém

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 2.utkání Burdy v červeném

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 1.utkání Seana Jezdinského v červeném

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 3.utkání Šuchy v modrém

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 3.utkání Burdy v červeném

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 1.utkání Gűnthera v modrém

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 3.utkání Sama Jezdinského v červeném

2017 Turnaj o Pohár předsedy TJ Meziboří – 1.utkání Seana Jezdinského v modrém