2017-06-10 O pohár primátora Chomutova

2017 O pohár primátora Chomutova – 1.utkání Horny v modrém

2017 O pohár primátora Chomutova – 1.utkání Gűnthera v červeném

2017 O pohár primátora Chomutova – 1.utkání Byliny v modrém

2017 O pohár primátora Chomutova – 2.utkání Byliny v modrém

2017 O pohár primátora Chomutova – 3.utkání Byliny v modrém

2017 O pohár primátora Chomutova – 2. utkání Horny v modrém

1.utkání Škorvagy v červeném vs Kocourkovi v modrém

2017 O pohár primátora Chomutova – 2.utkání Gűnthera v červeném