?>

Podmínky členství v oddíle

Roční oddílové poplatky jsou ve výši:

přípravka, žáci, kadeti, junioři a senioři: 1.000,-Kč

Roční registrace ke Svazu zápasu ČR:

do 13 let: 100,-Kč

14 až 18 let včetně: 200,-Kč

19 let a starší: 400,-Kč

v důchodovém věku: 100,-Kč

poplatek za vystavení nového průkazu SZČR: 50,-Kč