?>

Štěrba Jan Mudr. – dnes slaví 80tiny

Štěrba Jan Mudr.

Lékař MUDr. Jan Štěrba promoční přísahu nikdy neporušil. Den za dnem, celý  svůj život, naplňuje její slova do posledního písmene. Také my přejeme filantropovi ze Stínadel, aby svojí laskavostí vstřícností a darem budit důvěru hladil duše svých pacientů ještě hodně, hodně dlouho. 

„V okamžiku, kdy nastupuji profesionální lékařskou dráhu, zavazuji se slavnostně, že svůj život zasvětím službě lidstvu.  Své povolání budu vykonávat svědomitě a důstojně. Zdraví mých pacientů bude mým nejpřednějším zájmem. Budu s největší pozorností ochraňovat lidský život, a to od okamžiku jeho vzniku. Ani nátlak a vyhrožování mne nedonutí k tomu, abych své lékařské znalosti obrátil proti některému člověku.“

 Sportovní oddíl Zápas Teplice mu tak přeje pevné zdraví!!