?>

Podpořte Svaz Českého zápasu finanční podporou

Na základě úkolu z Mimořádné VH 2021 Vám oznamuji, že jsem dnes zřídil „Transparentní účet“ č. 6127970319/0800 na podporu českého zápasu.
 

Zároveň bych chtěl tímto požádat všechny zápasnické kluby, svazové členy, příznivce a podporovatele českého zápasu, zda by v této pro nás pro všechny nelehké době, nezvážili jakoukoliv finanční podporu, kterou by na uvedený transparentní účet poukázali.

 
Účet bude viditelný do 7 dní na stránkách České spořitelny, transparentní účet a Svaz zápasu České republiky.
Majitel účtu:
Svaz zápasu České republiky
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty…
 
Belo Svitek
předseda SZČR