?>

Rekonstrukce žíněnky

Oddíl trénuje na nové žíněnce

V době covidu a prázdnin oddíl nezahálel a na svoje náklady si členové opravili svoji zápasovnu celkovou rekonstrukcí podlahy, žíněnek a nové plachty pro  trénink zápasu. Své zázemí prošlo také zcela do nového  kabátu ,všechny šatny  i kanceláře a rozšířili se o masérnu, kde pravidelně masíruje Pepík Školník.

Tak snad se nám podaří v novém opět navrátit své úspěchy a plný kolektiv nových zápasníků ,hodně zdaru !!

Rádi přivítáme nové zájemce do našeho oddílu