Kalendář Svazu zápasu ČR na 2020

Je vydán nový nástěnný kalendář SZČR a lze si jej objednat v sekretariátu Svazu zápasu ČR nebo u předsedy SZČR pana Belo Svitka, cena je 200,-Kč