?>

Teplice mají dva nové trenéry III.třídy

Od pátku až do neděle probíhalo na PSK Olymp školení nových trenérů.

Třídenním kurzem je v roli školitelů provedl: Bc. Rostislav Pinkas, Mgr. Jiří Žák, Mgr. Petr Živný, Mgr. Jindřich Vejsada, Mgr. Václav Scheiner, Ing. Libor Bílek, Jakub Draksel a Mgr. Michal Polák.

Na programu kurzu byla charakteristika zápasu, historie vývoje zápasu, systém tělesné výchovy a sportu v ČR a místo zápasu v něm, teorie sportovního tréninku, složky sportovního výkonu a jejich rozvoj, limitující faktory sportovního výkonu, zátěž, únava, odpočinek, kontrola trénovanosti, zdravověda, zvláštnosti sportovního tréninku dětí, mládeže a žen, výživa a pitný režim, příprava zápasníka před soutěží, role trenéra, právní aspekty práce trenéra, pravidla, soutěžní řád, praxe (ukázky chvatů, vzorové jednotky, rozbor videa…)

Gratulujeme novým trenérům 3. třídy SZČR, kterými se stali Ivan Fedotov a Otakar Kučera.