?>

Pavel Jezdinský získává dodatečně titul Mistra ČR mužů pro rok 2018

V dubnu letošního roku proběhlo v Ostravě Mistrovství ČR mužů v zápase řeckořímském. Ve váhové kategorie do 87kg zde startoval i Pavel Jezdinský. Svoji skupinu vyhrál suverénně a porážku okusil až ve finále, kde podlehl Antošovi z Hodonína a obsadil 2.místo.

V průběhu mistrovství proběhla u vybraných závodníků dopingová kontrola a u závodníka Antoše byla nalezena zakázaná látka. Po obdržení této informace od Antidopingového výboru ČR, pozastavil Svaz zápasu ČR Antošovi činnost a informoval jak samotného sportovce, tak jeho mateřský oddíl. A protože Antoš se proti tomuto neodvolal a nenechal prozkoumat vzorek B, bylo na dnešním Výkonném výboru SZČR rozhodnuto o odebrání Mistrovskému titulu Antošovi, který musí vrátit jak medaili, tak diplom. A tím je držitelem Mistrovského titulu Pavel Jezdinský, kterému tímto gratulujeme.