?>

Nový výbor SO Zápas Teplice

Na dnešní mimořádné valné hromadě oddílu byl zvolen výbor ve složení: předseda Pavel Jezdinský, místopředseda, ekonom a pokladník Ing. Michaela Šucha, revizor Zbyněk Ellschlöger.