?>

Valná hromada Svazu zápasu ČR – Belo Svitek obhájil post Předsedy SZČR

Pro český zápas byla sobota důležitým dnem. V Praze se konala Valná hromada Svazu zápasu ČR, kde proběhla volba nového předsedy a vedení svazu. Svůj mandát obhájil staronový předseda Belo Svitek (ve funkci předsedy je od roku 2004). Dalšími členy Výkonného výboru Svazu zápasu ČR jsou protože obhájili své funkce: předseda Komise vrcholového zápasu a 1.místopředseda SZČR je Mgr. Ladislav Šnelly, Předseda Ekonomické komise a 2.místopředseda SZČR je Věra Švagrovská, Předseda Sportovně-technické komise je Ing. Libor Bílek, Předseda Komise rozhodčích je Mgr. Václav Scheiner a Předseda Trenérsko-metodické komise je Bc. Rostislav Pinkas. Do funkce Předsedy Disciplinární a Organizační komise byl nově zvolen Mgr. Jiří Žák.

Gratulujeme a přejeme hodně sil do dalšího období!