?>

2018 VH SO ZÁPAS Teplice

Dne 27.1.2018 (sobota) proběhne od 12 hod v restauraci Kovárna v Proboštově

Valná hromada

Sportovního oddílu ZÁPAS Teplice

Účastnit se mohou pouze členové oddílu starší 18ti let a mající zaplaceny registrační a oddílové poplatky za rok 2017 a pozvaní hosté.

Program jednání:

  1. Výroční zpráva předsedy SO Zápas Teplice za rok 2017
  2. Schválení Výroční zprávy SO Zápas Teplice za 2017
  3. Výsledky hospodaření SO Zápas Teplice za rok 2017
  4. Diskuse, různé
  5. Usnesení, závěr

Belo Svitek, předseda SO ZÁPAS Teplice