?>

Ocenění pro Josefa Ellschlögera

Na základě žádosti Výboru oddílu Sportovního oddílu Zápas Teplice rozhodl na svém čtvrtečním zasedání  Výkonný výbor Svazu zápasu ČR udělit Josefu Ellschlögerovi ocenění Čestné uznání 1.stupně za celoživotní přínos Českému zápasu a to za 40 let práce s mládeží v teplickém zápasnickém oddíle. Ocenění mu předal předseda Svazu zápasu ČR Belo Svitek na včerejším ukončení ligové sezony teplických zápasníků, kteří převzali diplomy a medaile za 3.místo v 1.lize družstev ve volném stylu a získali tak 16.medaili v řadě. K oceněním Vzorný trenér a Zasloužilý trenér tak Josefu Ellschlögerovi přibylo za jeho trenérskou práci další ocenění.

2014-11-29 Ukončení sezony 02

Výbor oddílu mu za jeho práci děkuje a k ocenění gratuluje!