?>

Josef Školník slaví 65tiny

Dnešní den je jubilejní pro zápasníka, trenéra a především funkcionáře, rozhodčího a maséra Josefa Školníka, který do Teplic přestoupil ze zápasnického oddílu v Dubí.

Školník

Jako závodník působil především v B družstvu Sklo Unionu Teplice, po skončení aktivní činnosti založil základnu v Bílině, kde trénoval a postupně se zapojoval do činnosti oddílu. Působil ve výborech oddílu na různých pozicích včetně předsedy oddílu. Jako funkcionář působí i na úrovní Svazu zápasu ČR, především STK Svazu zápasu ČR, kde od roku 2011 do roku 2013 byl Předsedou STK. Dále pracoval v Severočeské a následně Ústecké oblastní krajské komisi zápasu a od roku 2006 je jejím předsedou.

Výbor oddílu mu děkuje za jeho dosavadní činnost a přeje mu do dalších let pevné zdraví a pohodu!