?>

Franta Bartůněk jubiluje…

Dnes oslaví 70té narozeniny závodník a trenér, opora ligové družstva Teplic a medailista z mistrovství  ČSR i ČSSR František Bartůněk.

Bartůněk

Výbor oddílu mu přeje  pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let.