?>

Zakládající VH Sportovního oddílu Zápas Teplice

Výbor Sportovního oddílu Zápasu Teplice bude pracovat ve složení

  • Předseda – Belo Svitek
  • Hospodář, místopředseda – Ing. Josef Školník
  • Zástupce trenérů – Pavel Jezdinský
  • Člen – Z.m.s. Miroslav Janota
  • Člen – MUDr. Michael Štěrba

Revizní komise Sportovního oddílu Zápasu Teplice:

  • revizor – Zbyněk Ellschlöger

Symbolika Sportovního oddílu Zápasu Teplice:

Zápas Teplice logo

2014-02-22 TD