?>

Jaroslav Rollinger jubilant

Dnes oslavil bývalý teplický ligový zápasník a medailista z Mistrovství ČSR a ČSSR Jaroslav Rollinger své 55tiny.

Rollinger

Výbor oddílu gratuluje a přeje všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let!