?>

Valná hromada SZČR

Dne 4.ledna.2014 proběhla v Praze volební VH SZČR:

Do funkce předsedy SZČR byl zvolen Belo Svitek

Do funkce 1.místopředsedy a Předsedy KVZ byl zvolen Mgr.Ladislav Šnelly

Do funkce 2.místopředsedy a Předsedy EK byla zvolena Věra Švagrovská

Do funkce Předsedy STK byl zvolen Ing.Libor Bílek

Do funkce Předsedy KR byl zvolen Mgr.Václav Scheiner

Do funkce Předsedy TMK byl zvolen Bc.Rostislav Pinkas

Do funkce Předsedy DK a OK byl zvolen Robin Křenek

2014-01-20 TD