?>

Stanislav WOHLRÁB slaví 75tiny

Dnes slaví své 75tiny teplický zápasník, Československý reprezentant a po ukončení své sportovní kariéry trenér mládeže Standa WOHLRÁB

WOHLRÁB

Výbor oddílu gratuluje a přeje všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let!