?>

Prohlášení Předsedy SZČR

Vážení přátelé,

rád bych vás informoval, že jsem kontaktoval předsedu Českého olympijského výboru p. Jiřího Kejvala a požádal jej o podporu setrvání zápasu v programu olympijských her v roce 2020. Mohu veřejně prezentovat, že p. Jiří Kejval vyjádřil podporu zápasu na setrvání v programu OH a to z hlediska jak historického, tak medailové úspěšnosti. Bohužel ČOV nemá v současnosti zástupce ve VV MOV a proto není tuto podporu schopen vyjádřit přímo na jednání VV MOV. Ujistil jsem jej, že SZČR podnikne všechny možné kroky a připojí se jak k protestním nótám ze strany FILA, tak i ostatních vlivných federacích, které povedou ke zvrácení tohoto návrhu.

Belo Svitek – předseda Svazu zápasu ČR